Uit het college: 3 september

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit het college: 3 september

Uit het college: 3 september

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na elke vergadering een vastgestelde besluitenlijst met de onderwerpen waarover het college de week ervóór een besluit genomen heeft.

Dinsdag 3 sepstember kwam het college bij elkaar. Tijdens deze vergadering is de besluitenlijst 27 augustus 2019 vastgesteld.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden