Vergaderingen raadscommissies december

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Vergaderingen raadscommissies december

Vergaderingen raadscommissies december

Dit item is verlopen op 13-12-2019.

De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 19 december voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

Dinsdag 10 december, Commissie Bestuur en Organisatie (Raadzaal)

Traditiegetrouw worden aan het einde van het jaar de belastingverordeningen voor het komende jaar behandeld. Daarnaast behandelt de commissie de herziening van de grondexploitaties en wordt in vorm van een presentatie informatie gegeven over informatieveiligheid.

Donderdag 12 december, Commissie Fysieke Leefomgeving (Raadzaal)

In september van dit jaar heeft de gemeenteraad het Landschapsontwikkelingsplan besproken en aangegeven dat dit gewijzigd moet worden. Daarom biedt het college nu een nieuw voorstel aan de raad aan. Op 12 december wordt dit plan besproken in de commissie en op 19 december in de gemeenteraad.

Daarnaast vraagt het college krediet aan de gemeenteraad voor de inrichting van het Kroonwijkpark.

Donderdag 12 december, Commissie Sociale Leefomgeving (Burgerzaal)

Tijdens deze vergadering komt de zendmachtiging voor de lokale omroep aan de orde. Daarnaast wordt de commissie geïnformeerd over de Wet Verplichte GGZ die op 1 januari 2020 ingaat.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden