Vergaderingen raadscommissies februari

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Vergaderingen raadscommissies februari

Vergaderingen raadscommissies februari

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 28 februari voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

Dinsdag 12 februari: commissie Bestuur en Organisatie

Tijdens deze commissie wordt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) Tweestromenland gepresenteerd.

Donderdag 14 februari: commissie Fysieke Leefomgeving

Op de agenda staat onder andere het ‘Ambitiedocument Omgevingswet’. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Dit is een grote verandering voor de gemeente. In het Ambitiedocument wordt uitgelegd hoe we hier mee om willen gaan. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de N844 (Rijksweg). Op verzoek van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar onder andere de luchtkwaliteit en het geluid.

Donderdag 14 februari: commissie Sociale Leefomgeving

Op de agenda staat onder andere een presentatie over de Kindmonitor van de GGD en een presentatie over de uitvoering van de schuldhulpverlening.

Agenda's

Kijk voor de volledige agenda's op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden