Vergaderingen raadscommissies in maart

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Vergaderingen raadscommissies in maart

Vergaderingen raadscommissies in maart

De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 28 maart voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

Dinsdag 12 maart Commissie Bestuur en Organisatie

Deze vergadering staat in het teken van veiligheid. De evaluatie van de jaarwisseling wordt gepresenteerd en het integraal veiligheidsplan (IVP) en de veiligheidsstrategie inclusief het meerjarenbeleidsplan van de politie worden besproken.

Donderdag 14 maart Commissie Fysieke Leefomgeving

Op de agenda staat het bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A (Overasselt). Het college van b&w stelt aan de gemeenteraad voor de bestemming van dit perceel te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘gemengd’. Dit maakt woningbouw mogelijk of een kleinschalig bedrijf. Een deel van het perceel Garstkampsestraat 2B wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘tuin’.

Daarnaast is op verzoek van een raadsfractie het onderwerp duurzaamheid nieuwe Sportcentrum Malden geagendeerd.

Kijk voor de volledige agenda op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden