Vergaderingen raadscommissies september

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Vergaderingen raadscommissies september

Vergaderingen raadscommissies september

Dit item is verlopen op 13-09-2019.

Het zomerreces van de gemeenteraad en de raadscommissies is voorbij. De eerstkomende raadsvergadering staat gepland op donderdag 26 september. De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Dinsdag 10 september: commissie Bestuur en Organisatie

Door middel van een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over ontwikkelingen in de samenwerking binnen de regio Arnhem – Nijmegen. Op verzoek van een aantal raadsfracties wordt het Winterfestijn 2018 besproken. Daarnaast staat op de agenda een voorstel van het college aan de raad om de legesverordening aan te passen. Deze aanpassing maakt de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk.

Donderdag 12 september: commissies Fysieke en Sociale Leefomgeving

Vanwege de overlap van een aantal thema’s worden de commissievergaderingen op deze avond gecombineerd. Er wordt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de Kroonwijk en de commissie behandelt een voorstel aan de raad over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, denk hierbij aan de dorpshuizen en een aantal sportaccommodaties.

Kijk voor de volledige agenda op www.heumen.nl/vergaderkalender.

U kunt uw menig geven

Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden