Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Openbare bekendmakingen > Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

Dit item is verlopen op 18-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in de vergadering van 28 augustus 2018 de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Heumen 2018 hebben vastgesteld.

In de beleidsregels wordt duidelijkheid gegeven over de handhavingsprocedures van de gemeente Heumen met betrekking tot kinderopvang.

De beleidsregels treden in werking 8 dagen na deze publicatie en vervangen het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden