Diverse verkeersbesluiten in Malden en Heumen

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Diverse verkeersbesluiten in Malden en Heumen

Diverse verkeersbesluiten in Malden en Heumen

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-01-2019

Burgemeester en wethouders van Heumen hebben de volgende verkeersbesluiten genomen:

  1. Aanwijzen negen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op diverse locaties in Malden en Heumen
  2. Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Anjerstraat in Malden
  3. Aanpassen voorrangsregeling kruising Strowis – Veldsingel in Malden
  4. Instellen 30 km/h zone op de Heiweg in Malden.

Tegen de genomen beslissing(en) kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de datum van bekendmaking in de Staatscourant van dit besluit, bezwaar instellen bij het bestuursorgaan (B&W) dat het besluit heeft genomen. Belanghebbenden kunnen nadat bezwaar is gemaakt, desgewenst de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, om een voorlopige voorziening verzoeken.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden