Heumen, Heumen Noord 3 (kavel 54), bouw woonhuis

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Aangevraagde omgevingsvergunning > Heumen, Heumen Noord 3 (kavel 54), bouw woonhuis

Heumen, Heumen Noord 3 (kavel 54), bouw woonhuis

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-08-2017

Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een woonhuis op Heumen Noord 3 (kavel 54) in Heumen.

De publicatie van aangevraagde vergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing genomen is, bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De plannen kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij het loket Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden