Malden, Broekkant, uitbreiden 30 km/h zone en instellen vrachtverbod

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Malden, Broekkant, uitbreiden 30 km/h zone en instellen vrachtverbod

Malden, Broekkant, uitbreiden 30 km/h zone en instellen vrachtverbod

Dit item is verlopen op 02-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-10-2018

Burgemeester en wethouders van Heumen hebben het volgende verkeersbesluit genomen:

  • uitbreiden 30 km/h zone en instellen vrachtverbod op een gedeelte van de Broekkant in Malden.

Tegen de genomen beslissing(en) kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de datum van bekendmaking in de Staatscourant van dit besluit, bezwaar instellen bij het bestuursorgaan (B&W) dat het besluit heeft genomen. Belanghebbenden kunnen nadat bezwaar is gemaakt, desgewenst de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, om een voorlopige voorziening verzoeken.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden