Plan van aanpak

Home > Bestuur > Plan van aanpak

Plan van aanpak

Stap voor stap samen bouwen aan een klimaatneutrale gemeente
Wat kunt u van de gemeente verwachten?

De komende jaren zetten we in op energie besparen én duurzame energie opwekken. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig met inwoners, bedrijven en organisaties. We zorgen dat het voor inwoners en bedrijven makkelijker wordt om duurzame energie te produceren en energie te besparen.

De komende periode 2018-2022 werken we aan de volgende 10 actiepunten:

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden