Politiek Portaal

Home > Bestuur > Politiek Portaal

Politiek Portaal

Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad en commissies bespreken? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet. In deze app vindt u de agenda’s en vergaderstukken van de commissie- en raadsvergaderingen. Deze app vervangt het abonnement op ‘Mijn Raadsinfo’. De app werkt alleen op tablet.

Nieuwe naam raadscommissies

De gemeenteraad krijgt advies van vier raadscommissies. Als u de gemeenteraad al langer volgt. is u wellicht opgevallen dat de commissievergaderingen een andere naam hebben gekregen, namelijk: Bestuur & Organisatie; Fysieke Leefomgeving, Sociale Leefomgeving en Begroting en Rekening.

Raadsgriffier

T (024) - 358 85 67

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden