Pret Inn: energie van springende kinderen

Home > Bestuur > Pret Inn: energie van springende kinderen

Pret Inn: energie van springende kinderen

Ook ondernemers investeren in duurzaamheid. Neem Herm Hofmeijer en zijn zoon Erwin, eigenaren van Pret Inn. Bij de bouw is vanaf de ontwerp fase gelet op duurzaamheid. Zo is het dak één veld zonnepanelen. Dat levert 80% van de energie die ze gebruiken. Een bijzondere vorm van duurzaamheid is het hergebruik van energie die vrij komt van spelende kinderen. Herm: ‘We hebben een beluchtingssysteem dat de warmte die vrij komt door het spelen hergebruikt. Het reguleert de temperatuur door circulatie van die warmte en de lucht van buiten. Een technisch verhaal, waarvan vooral het effect interessant is. Zolang de buitentemperatuur hoger is dan 5° hoeven we geen verwarming of koeling te laten draaien omdat dat systeem de temperatuur en de luchtvochtigheid regelt. Er is dus altijd een constante temperatuur en er blijft geen zweetlucht hangen. En we hoeven boven 5° geen fossiele brandstof (gas) te gebruiken.’

Foto Herm en Erwin

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden