René Waas

Home > Bestuur > René Waas

René Waas

Wethouder

3de loco-burgemeester

Contactgegevens

Telefoon 14 - 024
E-mail bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening (grondzaken)
  • Omgevingswet
  • Openbare werken
  • Verkeer en Mobiliteit (inclusief doelgroepenvervoer)
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Evenementen

Nevenfuncties

  • Directeur R.J.M. Waas Beheer BV – Malden (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Heumen Actief - Malden (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Parkmanagement BV – Malden (onbezoldigd)

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden