Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050

Home > Bestuur > Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050

Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050

Rapporten van de VN en andere organisaties laten jaar in jaar uit zien: we verstoren met onze huidige manier van leven de biosfeer, dat dunne laagje rond de aarde waarin leven mogelijk is. Het klimaat verandert daardoor en dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Heumen. We hebben te maken met meer hevige buien, meer hitte en meer luchtvervuiling. Om ook in de toekomst prettig te wonen en te werken in de gemeente Heumen, is het noodzakelijk om in beweging te komen en nú maatregelen te nemen. Alleen als we allemaal meedoen en samenwerken, komen we verder. Onze plannen staan in de Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050.

We vragen ook u om een bijdrage te leveren. Onder andere door met elkaar én met ons in gesprek te gaan over hoe we elkaar kunnen helpen en versterken.

Benieuwd of uw woning of bedrijf geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie? De Zonatlas berekent accuraat, onafhankelijk en met actuele gegevens wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden