Samen sterk in de regio

Home > Bestuur > Samen sterk in de regio

Samen sterk in de regio

Het Heumense motto in het coalitieakkoord is: Samen sterk in de regio. De gemeente Heumen blijft een zelfstandige gemeente. Uitgangspunt is dat wij dichtbij en lokaal organiseren wat voor inwoners direct van belang is en wat op de lokale schaal goed georganiseerd kan worden. Bij de regionale samenwerking ligt onze focus op de regio Nijmegen. Aan de regionale samenwerking dragen wij actief bij. Partnerschap en het gezamenlijke belang staan daarbij centraal.

De gemeenteraad van Heumen heeft in de nota’s Grip op samenwerking en het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen haar werkwijze vastgelegd.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Heumen deelneemt. Meer achtergronden kunt u lezen in de paragraaf Verbonden partijen. Deze paragraaf maakt onderdeel uit van de begroting en de jaarrekening.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden