Samenstelling BAR

Home > Bestuur > Samenstelling BAR

Samenstelling BAR

De Burger Advies Raad bestaat uit een aantal gemotiveerde en geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Zij hebben een brede interesse, zijn sociaal betrokken en hebben vaak specifieke kennis op één of meer beleidsonderwerpen. De leden oordelen en adviseren altijd vanuit het perspectief van de inwoner.

Leden BAR
Voorzitter Hans van Zonneveld
Secretaris Renate Krijnen
Leden

Jos Bax
Monique Cotteleer
Agnes Coumans
Matthijs Glastra
Joop van Hest
Ellen van de Kamp


De BAR zoekt nieuwe leden! Iets voor u? Lees voor meer informatie deze oproep.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden