Snelfietsroute

Home > Bestuur > Snelfietsroute

Snelfietsroute

Werkzaamheden

In 2016 hebben de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen samen met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties gewerkt aan een ontwerp voor het MaasWaalPad Cuijk-Nijmegen, deeltraject Witteweg-Middelweg. Het eindontwerp is in januari 2017 gepresenteerd. De afgelopen maanden heeft de projectgroep gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering.

Onderdoorgang 

Onlangs is er gewerkt aan de onderdoorgang in de spoordijk langs de Lindenlaan, ter hoogte van de Middelweg. Deze onderdoorgang is een onderdeel van de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen.  

Ingebruikname

De onderdoorgang is een onderdeel van de snelfietsroute richting Cuijk en Nijmegen, maar zorgt in de toekomst ook voor een fietsverbinding  van de Middelweg langs veld 3 van RKSV Eendracht ’30 naar de Veldweg in Mook. Deze fietsverbinding wordt aangelegd door de opdrachtnemer van de fietsbrug Cuijk-Mook en zal zo snel als mogelijk na de  gunning van de fietsbrug (zomer 2018) worden gemaakt. De onderdoorgang wordt afgesloten, totdat  het fietspad richting Veldweg aangelegd is.

Bereikbaarheid 

Tot aan de zomer 2018 is de bereikbaarheid in en rondom de onderdoorgang niet anders dan de afgelopen jaren. Na de aanleg van het fietspad richting Veldweg is er in het najaar van 2018 een nieuwe extra fietsverbinding aanwezig  tussen oost en westzijde van de spoorbaan als toevoeging op de spoorwegonderdoorgang bij de Rijksweg N271 en de spoorwegovergang bij het station  Mook-Molenhoek.

Aannemer

De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen hebben de firma Gebr. Van Venrooij gecontracteerd om de werkzaamheden uit te voeren. De uitvoerder van de aannemer, de heer R. Tsaganos, is tijdens de uitvoering uw aanspreekpunt voor vragen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06- 53 22 53 14.

Planning

De werkzaamheden starten vanaf 21 augustus en zijn vóór het einde van het jaar afgerond. Onderstaande voorlopige planning geeft globaal aan in welke periode u werkzaamheden in uw omgeving kunt verwachten. Let op, deze planning kan gewijzigd worden!

Middelweg, Lindenlaan – Stiftstraat:                      week 34 – week 41

Middelweg, Stiftstraat – Stationsstraat:                 week 42 – week 46

Middelweg, Stationsstraat – Ringbaan:                  week 35 – week 41

Kruising Ringbaan:                                                week 45

Middelweg, geheel incl. Ringbaan:                         week 45 – week 47

Kuilseweg/Bosweg, Ringbaan – Lierseweg:             week 39 – week 44

Bosweg, Lierseweg – Groesbeekseweg:                  week 39 – week 44

Bosweg, Groesbeekseweg tot voorbij scouting:      week 39 – week 44

Bosweg, Heiweg – Witteweg:                                  week 39 – week 44

Kruising Groesbeekseweg                                      week 45

De aannemer informeert u schriftelijk over de detailplanning, over de bereikbaarheid en over zaken als het ophalen van huisafval tijdens de werkzaamheden. De overlast proberen wij zoveel als mogelijk is te beperken.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Batelaan (projectleider namens de gemeente Heumen). U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 024. Tevens vindt u meer informatie op: www.cuijknijmegen.nl.

Ontwerp- en participatieproces

Er zijn verschillende participatiebijeenkomsten gehouden om tot een ontwerp te komen:

Bekijk de gehele route op de overzichtskaart en het definitieve ontwerp toegespitst naar 14 detailkaarten.

Achtergrond

Het MaasWaalpad tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk sluit aan op de grootste werklocatie in Gelderland: Campus Heyendaal. Eén van de redenen voor de aanleg van de route is om het fietsen van huis naar werk of studie te stimuleren. Veel mensen rijden daarbij korte afstanden met de auto. Dit autogebruik draagt bij aan de dagelijkse files in de regio. Het MaasWaalpad biedt een gezond en prettig alternatief.

Het realiseren van deze snelfietsroute is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Noord-Brabant en de gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook/Middelaar en Cuijk. De gemeenten Heumen en Mook/Middelaar hebben besloten het gedeelte op hun grondgebied gezamenlijk op te pakken. Dit betreft het traject: Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Ringbaan, Middelweg en Lindenlaan. Onder het spoor in Mook komt een fietstunnel. Deze gaat via een nieuw aan te leggen fietsbrug over de Maas naar Cuijk. De realisatie van de fietstunnel en de fietsbrug is een apart deel van het project.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden