Snelfietsroute

Home > Bestuur > Snelfietsroute

Snelfietsroute

Winnende naam snelfietsroute: MaasWaalpad

De snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen heeft een nieuwe naam. De winnaar van de naamwedstrijd is een bewoner uit Lent. Hij was de eerste inzender van de winnende naam: MaasWaalpad. Lees meer over (de keus van) de jury en de stemmers in het nieuwsbericht.

Achtergrond snelfietsroute

De snelfietsroute tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk sluit aan op de grootste werklocatie in Gelderland: Campus Heyendaal. Eén van de redenen voor de aanleg van de snelfietsroute is om het fietsen van huis naar werk of studie te stimuleren. Veel mensen rijden daarbij korte afstanden met de auto. Dit autogebruik draagt bij aan de dagelijkse files in de regio. De snelfietsroute biedt een gezond en prettig alternatief.

Actueel

De start van de  realisatie van de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk is een feit. De gemeente Nijmegen start op maandag 22 mei met het verbeteren van de kruising Scheidingsweg / Bosweg (zie ontwerp). De werkzaamheden duren circa 3 weken. De overlast wordt zo goed als mogelijk is beperkt. Fietsers worden (op enkele momenten) omgeleid met bebording.

Ontwerp- en participatieproces

Er zijn verschillende participatiebijeenkomsten (maart en mei 2016) gehouden om tot een eindpresentatie te komen.
De presentatie Heumensoord/ Kern Malden en Lierdal is gehouden op 11 januari in Malden en de presentatie Middelweg op 12 januari in Mook.

Definitief ontwerp

Op 7 februari 2017 is het definitief ontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar. Beide colleges hebben ingestemd met het definitieve ontwerp.

Bekijk de gehele route op de overzichtskaart en het definitieve ontwerp toegespitst naar 14 detailkaarten.

Hoe gaat het verder?

Voor de uitvoering van de snelfietsroute zijn enkele omgevingsvergunningen en een verkeersbesluit afgegeven. Bovendien is er voor het wegvak tussen de Kuilseweg en de Ringbaan een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Deze procedures worden nu gestart.

Ondertussen is met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de werkzaamheden begonnen. De projectgroep verwacht na de zomer te starten met de uitvoering van het werk en het deeltraject Witteweg-Middelweg en dit eind 2017 gereed te hebben. Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht over de start en de planning van de werkzaamheden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Batelaan (projectleider namens de gemeente Heumen). U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 024. Tevens vindt u meer informatie op: www.cuijknijmegen.nl.

Achtergrond

De Snelfietsroute is een initiatief van de Provincie Gelderland. Er is een samenwerking ontstaan tussen de gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar en Cuijk. De gemeentes Heumen en Mook/Middelaar hebben besloten het gedeelte op hun grondgebied gezamenlijk op te pakken. Dit betreft het traject: Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Ringbaan, Middelweg en Lindenlaan.
Onder het spoor in Mook komt een fietstunnel. Deze gaat via een nieuw aan te leggen fietsbrug over de Maas naar Cuijk. De realisatie van de fietstunnel en de fietsbrug is een apart deel van het project.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden