Strategische visie

Home > Bestuur > Strategische visie

Strategische visie

In de strategische visie gemeente Heumen 2020 (pdf, 480 kB) hebben we als gemeenteraad onze speerpunten voor de komende 10 jaar bepaald. Vanzelfsprekend hebben we hier onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij betrokken. We hebben hun ideeën en adviezen optimaal gebruikt. Ook hebben we de kennis benut over trends in de maatschappij en de kenmerken van onze gemeente.

In onze visie geven we een antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 2020?
  2. Wat zijn dan de kerntaak en –rol van ons gemeentebestuur en organisatie?
  3. Welke rol kunnen onze partners dan vervullen?

 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden