Vergaderingen

Home > Bestuur > Vergaderingen

Vergaderingen

De Burger Advies Raad vergadert tenminste 10 keer per jaar in het gemeentehuis, meestal op dinsdagavond tenzij anders aangegeven. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn.

In onderstaand overzicht ziet u wanneer de BAR dit jaar nog vergadert:

  • 1 oktober 2019 (klik op de datum om de agenda te openen)
  • 5 november 2019
  • 10 december 2019

Verslagen

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Deze kunt u via mail opvragen bij het secretariaat van de BAR: bar@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden