Verordeningen en beleidsregels

Home > Bestuur > Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen en beleidsregels

Een geordende samenleving kan het niet stellen zonder wettelijke regels. Regels die we met z'n allen moeten naleven. Naast de landelijke overheid, stelt ook de gemeente regels vast in de vorm van verordeningen en (beleids)regels.

Hieronder vindt u per onderwerp de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Heumen. Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Wilt u zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden dan kunt terecht op www.overheid.nl

Onderwerpen

Algemeen

Automatisering en informatisering

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp

Inkomensondersteuning

Overige

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Personeel en organisatie

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden