De bloembollen die we afgelopen najaar hebben geplant komen op: het begin van de lente! Bloemen zijn belangrijk voor insecten, die gedurende het jaar naar voedsel zoeken. We hebben deze bollen op diverse plekken vlakbij eikenbomen geplant, in combinatie met bloemrijke bermen en vogelkasten, om daarmee de bestrijding van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze te ondersteunen. 

Wij zijn gestart met het bekijken van de biodiversiteit in onze gemeente. Welke soorten planten en dieren komen hier voor en waar liggen mogelijkheden om de natuur verder uit te breiden. De resultaten bespreken we met alle betrokken partijen uit onze gemeente. Er zijn al vele vrijwilligers bezig om onze omgeving natuurvriendelijker te maken en zij beschikken over veel kennis van planten en dieren. In de zomerperiode verzorgen we, als de omstandigheden het toelaten, excursies waarbij we het belang van de natuur in de verschillende gebieden laten zien. 

Maak onze gemeente nog groener!

Wij zijn trots op onze landelijke omgeving en daarom zijn we blij dat we het project ‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’ waarmee we de biodiversiteit en het landschap versterken nog een keer mogen aanbieden. Het biedt inwoners van het buitengebied, of in de kern met een voldoende groot erf, de kans om met een gratis advies van Stichting Landschapsbeheer hun erf landschappelijk en natuurlijker in te richten. De Provincie Gelderland en wij verlenen hiervoor subsidie. Kijk op: www.heumen.nl/landschapsontwikkeling voor meer informatie (bij bestaande initiatieven zoals landschaps- en biodiversiteitsimpuls). 

Hoe gaat dat verder?

Wanneer u zich aanmeldt, bekijken we de mogelijkheden op basis van het bestemmingsplan en de landschappelijke omgeving, en maakt een medewerker van Landschapsbeheer een plan met u. Daarna volgt voor alle deelnemers de bestelling van beplanting of andere biodiversiteitsproducten, zoals nestkasten of insectenhotels. Dit wordt in november of maart uitgedeeld, of bezorgd. Het zaaigoed wordt per post verzonden, daarbij ontvangt u een instructie. De andere biodiversiteitsproducten zoals nestkasten en insectenhotels kunt u ook bestellen. Zoals het er nu naar uit ziet brengen wij deze zelf bij u langs. Tot slot worden de steen- en kerkuilkasten door een lokale werkgroep gemaakt en opgehangen bij de verschillende adressen. In maart zijn bij acht deelnemers bomen, struiken of kruidenmengsel bezorgd, in totaal: 37 bomen, waarvan 4 fruitbomen, 1.910 struiken en 225 m2 aan kruidenmengsel. Maar er kan nog veel meer bij, dus meld u aan voor komend najaar!