Marriet Mittendorff

Iedere week schrijft burgemeester Marriët Mittendorff op de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws over haar bezigheden en ervaringen als burgemeester.

U kunt haar blogs van het afgelopen kwartaal hieronder teruglezen.

 • De week van de burgemeester (2 december 2020)

  Erg leuk, een bingo voor een paar honderd mensen, maar wel Corona-proof. Het vergt enige organisatie, maar dan heb je ook wat. Vanuit café Kanaalzicht in Heumen werd het zaterdagavond georganiseerd, met veel vrijwilligers, sponsoren, GL8 en natuurlijk met de bedenkers. Mijn petje af. De prijzen werden meteen rondgebracht en we kregen daar op scherm nog wat van te zien. Al met al hebben heel veel mensen een leuke avond gehad, en zijn een stel anderen doodmoe in bed getuimeld. Het zal niet veel aan inkomsten hebben opgeleverd, maar wel aan voldoening iets gezelligs voor anderen te hebben gedaan. Met respect!
 • De week van de burgemeester (18 november 2020)

  Gelukkig gaan de aantallen Corona-zieken in onze omgeving omlaag. Toch zullen we voorzichtig moeten blijven. Dat heeft natuurlijk veel invloed op ons sociale leven. Collega’s hoor ik hun zorg uitspreken over ontwikkelingen die ze zien in hun gemeenten. Te merken is dat mensen weinig mogelijkheden hebben om de energiebalans op orde te houden. De contacten tussen mensen blijven minimaal omdat er minder activiteiten zijn. Dat geeft een bepaalde onrust en zelfs irritatie.
 • De week van de burgemeester (11 november 2020)

  Het is een belangrijke week voor de gemeente, want we zijn bezig met de begroting. De gemeenteraad neemt iedere maand belangrijke besluiten, maar twee keer in het jaar nemen we echt de tijd voor maar één onderwerp. Dan gaat het om wat iedere fractie het meest belangrijk vindt. Het zijn de dagen waarvoor de fractievoorzitters een goed verhaal voorbereiden waarin ze precies aangeven hoe het verder moet met de gemeente. Tegen de zomer gaat het over de grote lijnen voor de toekomst en jaarlijks vóór 15 november gaat het daarbij ook over het geld dat de raad beschikbaar wil stellen. En dat is dus nu.
 • De week van de burgemeester (4 november 2020)

  Bij de school in het centrum van Malden zien we sinds kort gele strepen langs de stoeprand. Dat was nodig omdat veel ouders hun kinderen pal voor de school willen afzetten. Daar leent de plek zich niet voor. Verstandige ouders zetten hun auto even op de parkeerplaats maar zien vervolgens hun kinderen in een gevaarlijke situatie terecht komen door het gedrang bij de toegang. Dus hebben we moeten besluiten tot een maatregel van bovenaf.
 • De week van de burgemeester (28 oktober 2020)

  Het is herfstvakantie en veel mensen hebben even een adempauze, die ze in deze dagen,anders dan in voorgaande jaren, vooral met bezigheden in of rondom huis invullen. Nu de mogelijkheden tot uitgaan beperkt zijn, is er minder druk op het levenstempo. We hoeven niet, want het kan niet. Ik geloof dat een groot deel van de gezinnen nieuwe ervaringen opdoet en hier positief doorheen komt, met nieuw verworven interesses. Natuurlijk brengt mijn werk met zich mee dat ik vooral de andere kant hoor, over de gezinnen waar de spanningen hoog oplopen, en over de eenzame mensen die alleen thuis zijn en die in stilte snakken naar enige aanspraak. Aan dat laatste kunnen we met elkaar iets doen.
 • De week van de burgemeester (21 oktober 2020)

  In de komende weken zal blijken of we met elkaar iets geleerd hebben van de maanden vanaf half maart. Toen werden we compleet verrast door het virus en we probeerden zo goed en zo kwaad als het ging met de situatie te leven. En voor sommigen hield het leven op, zelfs zonder dat geliefden de gelegenheid hadden om afscheid te nemen. Maar nu zouden we juist door die eerste ervaringen beter met de situatie moeten omgaan. Of dat werkelijk zo is, betwijfel ik. Toen waren we eensgezind, nu zijn er veel meer mensen die weigeren om zich de noodzakelijke beperkingen op te laten leggen. Ikke, ikke en de rest…. terwijl anderen zo hun best doen.
 • De week van de burgemeester (14 oktober 2020)

  Helaas zijn er ook in deze tweede golf al weer mensen in onze gemeente overleden aan Corona. Met elkaar krijgen we nu toch wel in de gaten dat het er om gaat echt heel voorzichtig te zijn. Ik zie ook veel mensen heel goed afstand houden en mondkapjes dragen. Gelukkig maar, al zijn er altijd uitzonderingen natuurlijk van mensen die het beter menen te weten. Zo mompelde een oudere heer mij in de supermarkt een beetje meesmuilend toe hoe onzinnig hij het dragen van mondkapjes vindt. Sneu vind ik dat, iemand in de risicogroep die het zelf niet in de gaten heeft.
 • De week van de burgemeester (7 oktober 2020)

  De regels buitelen over ons heen en de ene noodverordening wordt even later gevolgd door een volgende. Zo hard zijn mensen aan het werk om heel precies aan te geven wat wel en niet past in deze tijd van een explosief groeiend aantal besmettingen. Nu maar hopen dat de mensen zich zo goed mogelijk aan de regels houden. Misschien dat we dan veel ziektegevallen kunnen voorkomen.
 • De week van de burgemeester (30 september 2020)

  Wat we zagen aankomen lijkt nu werkelijkheid te worden, een tweede golf van besmettingen en ziekenhuisopnames vanwege het Coronavirus. Ook onze gemeente doet vooraan in de besmettingen mee. Hopelijk blijft het bij ziek zijn, en gaan we geen levens verliezen door het virus. Voor sommige mensen blijkt dat ziek zijn al een zware opgave, mede omdat het herstel niet eenvoudig is, en anderen merken er nauwelijks iets van. Maar alleen als we samen opletten kunnen we verdere uitbraak voorkomen. Dus laten we voorzichtig zijn.
 • De week van de burgemeester (23 september 2020)

  Hij lijkt ongemerkt voorbij te gaan, de week waarin we in andere tijden aandacht besteedden aan onze bevrijding van inmiddels 76 jaar geleden. Vorig jaar nog waren in al onze dorpen activiteiten om ons er aan te herinneren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, aan de mensen die gewond raakten of stierven, aan de mensen die vochten voor vrijheid, de mensen met verdriet en anderen die uitbundig van vreugde de tweede helft van september ’44 beleefden. Wat ik zo mooi vind, is de zorg die vrijwilligers besteden aan het monument waar wij ook bij de 4-mei viering elkaar ontmoeten. Veel mensen die daar even van hun fiets of uit hun auto stappen voor eigen gedachten, kunnen daar op waardige wijze vertoeven. Dank jullie wel.
 • De week van de burgemeester (16 september 2020)

  Dat is wel even schrikken, brand in een kinderdagverblijf. En wat een opluchting als blijkt dat het verder allemaal goed is gegaan. Geen gewonden of vermissingen, alleen materiële schade. Op het moment dat ik de kinderen rustig zie spelen in een klaslokaal waar ze zijn opgevangen, of slapen in de armen van de leidsters, voel ik me enorm dankbaar dat er zo goed is gezorgd. De leidsters hebben het geweldig gedaan. De regelmatige oefeningen waren niet voor niets, want ze wisten allemaal wat hen te doen stond: allemaal veilig uit het pand. Heel goed gedaan!
 • De week van de burgemeester (9 september 2020)

  Op een sfeervolle foto zie ik een aantal dames op grote strobalen zitten, met koffie, thee en koek op nog zo’n grote baal in het midden. Die strobalen zijn een kleine twee meter lang dus afstand is gewaarborgd. En er zijn ook niet meer dan 6 gasten. Bij mezelf denk ik hoe goed mensen het toch voor elkaar krijgen om ondanks beperkingen mooie dingen te doen. Ja, de voorbereiding kost tijd. Om al die balen onder de overkapping te krijgen moet iemand met een tractor aan de gang. Kleurige lampen ophangen, mooie kleedjes verzamelen zodat mensen op die balen kunnen zitten, koek bakken, het kost tijd en energie. Wat fijn dat er mensen zijn die dat gewoon doen.