De gezagsdriehoek Tweestromenland heeft afgesproken dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in alle gemeenten binnen Tweestromenland ingezet mogen worden. Uitwisseling wordt mogelijk gemaakt op zowel de toezichthoudende taken, als de opsporings- en handhavingstaken. De burgemeesters uit Tweestromenland ondertekenden afgelopen week een samenwerkingsconvenant. 

De BOA’s blijven werken voor de gemeente waar ze gestationeerd zijn, maar kunnen ook ingezet worden in andere gemeenten binnen Tweestromenland bij incidentele- en uitzonderlijke omstandigheden. Denk hierbij aan: 

  • Het ondersteunen bij een grote inzet door bijvoorbeeld vergunningen te controleren tijdens een actie in het kader van de aanpak van ondermijning.
  • Projectmatige inzet, zoals inzet bij een groot evenement, demonstratie, o.i.d.
  • Wanneer het in een bepaalde situatie wenselijk is dat er een ander gezicht de actie/controle uitvoert om daarmee de kwetsbaarheid van een BOA in een kleine gemeente te verminderen.
  • In geval van het vastlopen van jeugdgroepen.
  • Een gerichte actie op een specifiek aandachtsveld waar een bepaalde BOA veel ervaring mee en/of kennis van heeft.

Dit initiatief van de gezagsdriehoek draagt bij aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in iedere gemeente. Burgemeester Marriët Mittendorff, tevens voorzitter van de gezagsdriehoek Tweestromenland: “Wij willen allemaal veilige en leefbare gemeenten. BOA’s hebben daarbij een belangrijke rol door bij de contacten met onze inwoners maatwerk te leveren met specialistische kennis. Zij gaan dat samen doen. Deze samenwerking wordt bekrachtigd door dit convenant waardoor Tweestromenland nog meer leefbaar en veilig wordt.” Het uitwisselen van BOA’s wordt per situatie beoordeeld.

Gezagsdriehoek Tweestromenland

Burgemeesters Mark Slinkman (Berg en Dal), Daphne Bergman (Beuningen), Corry van Rhee-Oud Ammerveld (Druten), Marriët Mittendorff (Heumen), Vincent van Neerbos (West Maas en Waal), Marijke Van Beek (Wijchen), officier van justitie Martine Polfliet en teamchefs politie Amir Bučo en Daan Coumans vormen samen de gezagsdriehoek Tweestromenland.