Onderzoeksbureau Zorgfocuz voert namens onze gemeente een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruikmaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp. Doel is om te achterhalen hoe de hulp wordt ervaren. 

Heeft u in het eerste halfjaar van 2021 hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp? Dan heeft u wellicht een vragenlijst ontvangen van Zorgfocuz of u ontvangt deze nog. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het onderzoek is anoniem; de gemeente weet niet van wie welke antwoorden zijn. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening en ervaring. Door de vragenlijst in te vullen helpt u de Wmo en jeugdhulp te verbeteren.