In de commissievergadering van 21 januari bespreken de raads- en commissieleden de voorstellen over de verordening Schulphulpverlening en drie zienswijzen op kaderbrieven van gemeenschappelijke regelingen. 

Gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGD, geven in een kaderbrief aan wat zij willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. De kaderbrief geeft zo richtlijnen en biedt handvatten voor het opstellen van de begroting. De gemeente maakt haar mening over deze ontwikkelingen kenbaar door middel van een zienswijze. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari worden deze zienswijzen vastgesteld, maar eerst worden de voorstellen daartoe besproken in de commissie van 21 januari. 

Agenda en stukken

De agenda en de vergaderstukken vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering

Vanwege de nog voortdurende maatregelen omtrent het coronavirus is de publieke tribune gesloten deze avond. U kunt de vergadering volgen via GL8 en later terugkijken via het YouTube kanaal van de gemeente.

U kunt uw mening geven

Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 21 januari 16.00 aanmelden via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch via (024) 358 84 67.