Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 10 juni 2021 controleert onze gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting. 

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door Munitax is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour te zenden. Ook als u geen hond heeft. 

Hond aangeven

Uw hond aangeven kan via de website: www.munitax.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer (024) 678 09 62.