De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlijnen van het RIVM op.

Wat u moet weten

 • Wij richten ieder stemlokaal zo in dat er een aparte in- en uitgang is
 • Bij de ingang staat een gastheer of gastvrouw die de hygiënecheck doet en de doorstroom begeleidt
 • Kiezers en stembureauleden houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Stembureauleden en tellers dragen een mondkapje
 • Stembureauleden zitten achter een kuchscherm
 • Stembureauleden en tellers gebruiken regelmatig een handdesinfectiemiddel
 • Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt
 • U krijgt een eigen rood potlood waarmee u kunt stemmen: u mag het potlood meenemen

U als kiezer

 • Voor kiezers is het verplicht om een mondkapje te dragen
 • Voor de kiezers staat er een desinfectiezuil of -pompje bij de in- en uitgang om de handen te desinfecteren
 • De gastheer of gastvrouw bepaalt hoeveel mensen er binnen zijn
 • Is het (te) druk? Dan vragen wij u rustig buiten te wachten