De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlijnen van het RIVM op.

Wat u moet weten

 • Wij richten ieder stemlokaal zo in dat er een aparte in- en uitgang is
 • Bij de ingang staat een gastheer of gastvrouw die de hygiënecheck doet en de doorstroom begeleidt
 • Kiezers en stembureauleden houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Stembureauleden en tellers dragen een mondkapje
 • Stembureauleden zitten achter een kuchscherm
 • Stembureauleden en tellers gebruiken regelmatig een handdesinfectiemiddel
 • Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt
 • U krijgt een eigen rood potlood waarmee u kunt stemmen: u mag het potlood meenemen

U als kiezer

 • Voor kiezers is het verplicht om een mondkapje te dragen
 • Voor de kiezers staat er een desinfectiezuil of -pompje bij de in- en uitgang om de handen te desinfecteren
 • De gastheer of gastvrouw bepaalt hoeveel mensen er binnen zijn
 • Is het (te) druk? Dan vragen wij u rustig buiten te wachten.

Video 'Stemmen in coronatijd'

,

Infographic ‘Maatregelen in het stemlokaal’

Deze infographic geeft een overzicht van de maatregelen die in de stemlokalen worden genomen om het stemmen in coronatijd zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Voor meer informatie kijk op: www.elkestemtelt.nl.