Tussen de Veldsingel en de Huikeling in Malden wordt het woningbouwplan De Veldschuur ontwikkeld door V.O.F. Heumen Noord. Dit is een samenwerkingsverband tussen Klokgroep uit Nijmegen en Jansen Bouwontwikkeling B.V. uit Wijchen. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Sportcentrum Malden e.o. zijn vastgesteld in 2016 en is de basis voor het huidige plan. Samen met de gemeente Heumen en de Welstandscommissie is een mooi nieuwbouwplan tot stand gekomen onder de projectnaam: De Veldschuur.

Het woningbouwplan De Veldschuur is een nieuwbouwproject van in totaal 28 woningen, bestaande uit:

  • 12 koopwoningen (georiënteerd op de Huikeling), die verkocht gaan worden door Hans Janssen Garantiemakelaars;
  • 16 grondgebonden sociale huurwoningen (aan de Veldsingel), waarvan de verhuur via Oosterpoort verloopt.

Het openbaar gebied wordt gerealiseerd door de gemeente Heumen. Er worden paden aangelegd voor voet- en fietsverkeer tussen de nieuwe wijk, de bestaande wijken en het nieuwe sportcentrum. In de nieuwe wijk is veel aandacht voor een groene invulling en er komt voldoende parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners.

Meer over dit nieuwbouwproject leest u op de website van De Veldschuur Malden.

Twee-onder-één-kapwoningen

Aan de zuidkant van De Veldschuur komen 6 ruime twee-onder-één-kapwoningen. Tussen deze woningen en de Huikeling worden de parkeerplaatsen opnieuw ingedeeld en wordt een brede groenstrook aangelegd. De woningen staan op grote kavels en beschikken over parkeergelegenheid op een eigen oprit. 

Levensloopbestendige woningen

In plan De Veldschuur worden 24 levensloopbestendige woningen gerealiseerd aan een rustige, groene, verkeersluwe zone. De levensloopbestendige woningen zijn voorzien van duurzame installaties zoals: een lucht-water-warmtepomp, balansventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen op het dak. 

Planning

Het oude sportcomplex de Veldschuur is verwijderd. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het terrein bouwrijp te maken. 
De voorlopige planning is als volgt:

  • Start verkoop van de 6 twee-onder-één-kapwoningen en 6 levensloopbestendige koopwoningen: zomer 2020
  • Bouwrijp maken terrein: eerste kwartaal 2021
  • Start bouw woningen: tweede kwartaal 2021
  • De verhuur van de levensloopbestendige huurwoningen verloopt via Oosterpoort. Informatie hierover is in dit stadium nog niet beschikbaar. Medio dit jaar treedt Oosterpoort naar buiten met nadere verhuurinformatie.

Op 17 juni 2020 is de verkoop gestart van de 12 koopwoningen. Inschrijven is niet meer mogelijk. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hans Janssen Garantiemakelaars, via de website van De Veldschuur Malden.

Nieuwe verkaveling plangebied De Veldschuur
Impressie 2-onder-1-kap woningen
Impressie 2-onder-1-kap woningen
Impressie levensloopbestendige woningen
Impressie levensloopbestendige woningen