Onlangs heeft onze gemeente en de gemeente Wijchen een onderzoek ontvangen over de kwaliteit van onze heggen en houtwallen. Het erfgoedplatform Heumen heeft dit - in samenwerking met de Historische vereniging Tweestromenland uit Wijchen - door Jef Gielen en Sjoerd Aertssen laten onderzoeken. Er was financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland en beide gemeenten, en deskundig advies van de Universiteit Groningen. Voor onze gemeente een prachtig handvat om de bescherming, het beheer en de aanplant verder op te pakken en onder de aandacht te brengen. 

Heggen zijn aantrekkelijk in het landschap en bieden een bijzondere waarde voor de biodiversiteit, in en om de heg leven verschillende planten en bloemen, vogels, kleine dieren en insecten. De oude heggen laten een unieke beheermethode zien en zijn van grote waarde voor de cultuurhistorie. Onze gemeente gaat met het plan de waarde van de heggen bij eigenaren onder de aandacht brengen en zoekt naar mogelijkheden bij het ondersteunen van herstel van heggen. 

Aanplant nieuwe hagen

Afgelopen jaren zijn diverse nieuwe hagen aangeplant in het buitengebied ten zuiden van Malden, en ten noorden van Heumen als onderdeel voor het leefgebied van de das. Vrijwilligers hebben al enkele jaren aanplant en beheer van heggen in het Lierdal op zich genomen, en bewoners in het buitengebied hebben heggen aangeplant met subsidie van de Provincie. Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt dit en heeft voor onze gemeente het project Landschapsimpuls nog steeds in uitvoering. Kijk hiervoor op: www.heumen.nl/landschapsontwikkeling