Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te starten of app te ontwikkelen. Ook zijn er gratis webinars te bekijken over de mogelijkheden en kansen in digitalisering. Hiermee ondersteunen de deelnemende gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.

De vouchers zijn beschikbaar voor het mkb met 1-50 werknemers. Deze dekken 50% van de kosten (tot € 2500,-). De diensten moeten bij leveranciers in de regio Arnhem-Nijmegen worden afgenomen. Zo wordt er een intensieve samenwerking tussen mkb-ondernemers en digitaliseringsleveranciers gestimuleerd en krijgt de regionale economie een impuls. De regeling loopt per gemeente tot het budgetplafond is bereikt.

Digitaliseringsbehoefte

De meeste mkb’ers beseffen, mede door de ontwikkelingen rondom Covid-19, dat digitalisering kansen met zich meebrengt voor groei en innovatie, maar hebben vaak niet het geld, de tijd en de kennis om deze daadwerkelijk te benutten. Om bedrijven hierin te ondersteunen zijn er informatieve webinars te bekijken, met daarin uitleg over de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together, het voucherprogramma, de voorwaarden, inspiratie door regionale digitaliseringsleveranciers en de beantwoording van kijkersvragen. Op de website is tevens een uitgebreide lijst van regionale digitaliseringsleveranciers te vinden. Aanbieders van digitaliseringsdiensten kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.

Aanvragen

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van smarttogether-arnhemnijmegen. De uitvoering van het digitaliseringsprogramma is in handen van innovatieplatform @lifeport_mkb dat eerder voucherprogramma’s voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen uitvoerde. Een toetsingscommissie met daarin onder andere IT-experts bekijkt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

MKB-deal Sm@rt Together voor regionale impuls

Een impuls geven aan digitalisering in het mkb. Dat is het doel van de MKB-deal Arnhem – Nijmegen Sm@rt Together. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hiervoor een bedrag van 400.000 euro toegekend. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de regiogemeenten en de provincie Gelderland. De gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen gaan de komende drie jaar onder de noemer Sm@rt Together samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering – van het opzetten van een webshop of socialmedia campagne tot het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen.