De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, ontstaan in coronatijd. De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in onze gemeente heeft een deel van dit budget gekregen om een activiteit te organiseren. 

Er is gekozen voor een tijdelijke uitbreiding van de meezingmiddagen: ‘Liedjes van toen’. Tot het eind van dit jaar organiseert de KBO dit één keer per maand. Deze middagen zijn niet alleen voor leden, maar iedereen is welkom! 

Meezingmiddagen

Op woensdag 8 september, woensdag 13 oktober, woensdag 10 november en woensdag 8 december bent u van harte welkom! Het is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Locatie: foyer Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 in Malden. Toegang is gratis.