De kosten van veel producten en diensten, waaronder die van energie, zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Dat laatste leidt tot hoge energierekeningen. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om deze kosten te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een (eenmalig) bedrag van € 800 netto per huishouden. Dit bedrag wordt uitbetaald in het jaar 2022.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig om dit geld te gebruiken voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor een huishouden in de gemeente Heumen dat

  • een energiecontract heeft met een energieleverancier; en
  • te maken heeft met een (laag) inkomen tot 130% van het sociaal minimum; en
  • waarbij sprake is van een beperkt vermogen.

Let op: er geldt een maximum van één energiecontract per huishouden, waarvoor de energietoeslag bestemd is.

Ontvangt u dit jaar bijstand of ontving u een minimaregeling?

Dan hoeft u niets te doen. Wij hebben voldoende gegevens van u. U ontvangt in mei een brief over de energietoeslag van de gemeente. Daarna ontvangt u de energietoeslag in 2 termijnen van € 400. We verwachten de uitbetalingen in mei en in juli te kunnen doen. Mocht u geen brief of uitbetaling hebben ontvangen terwijl u denkt daar wel recht op te hebben, vul dan het aanvraagformulier onder aan de pagina in en stuur het op naar het aangegeven (mail)adres.

Ontvangt u geen bijstand en ontving u ook geen minimaregeling via de gemeente?

Dan zijn uw gegevens niet bij ons bekend. U moet dan een aanvraag indienen bij de gemeente via het aanvraagformulier Energietoeslag dat u onderaan deze pagina kunt vinden. U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend zenden naar soza@heumen.nl of Gemeente Heumen, t.a.v. Energietoeslag, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. U kunt dat doen tot 1 januari 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig om een aanvraag in te dienen? Informeer dan bij sociale zaken van de gemeente Heumen via soza@heumen.nl of via schuldhulpverlening@heumen.nl Of bel (024) 358 83 00.