De kosten van veel producten en diensten, waaronder die van energie, zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Met een laag inkomen is het moeilijk om deze kosten te betalen. Vorig jaar is daarom een eenmalige energietoeslag beschikbaar gesteld. 

Net als in 2022 mogen gemeenten ook in 2023 van het Rijk een energietoeslag verstrekken. De gemeente Heumen gaat dat uiteraard ook doen. Het Rijk is echter nog bezig met een wetswijziging om dit mogelijk te maken. Gemeenten mogen daarom niet eerder dan juni 2023 de energietoeslag 2023 uitbetalen. Dat betekent ook dat u pas vanaf juni 2023 een aanvraag kunt indienen.

Let op: Als u een bijstandsuitkering of een minimaregeling via de gemeente ontvangt, hoeft u niets te doen. U ontvangt de energietoeslag 2023 dan (vanaf juni 2023) automatisch.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een (eenmalig) bedrag van € 1.300 netto per huishouden. Dit bedrag wordt uitbetaald vanaf juni 2023.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig om dit geld te gebruiken voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

  • De energietoeslag is bedoeld voor een huishouden in de gemeente Heumen 
  • dat een energiecontract heeft met een energieleverancier of een commercieel huurcontract heeft; en
  • te maken heeft met een (laag) inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Let op: er geldt een maximum van één contract per huishouden, waarvoor de energietoeslag bestemd is.

Ontvangt u dit jaar bijstand of ontving u een minimaregeling?

Dan hoeft u niets te doen. Wij hebben voldoende gegevens van u. U ontvangt in juni een brief over de energietoeslag van de gemeente. Mocht u geen brief of uitbetaling hebben ontvangen terwijl u denkt daar wel recht op te hebben, vul dan het aanvraagformulier dat in juni onderaan deze pagina beschikbaar komt in en stuur het op naar het aangegeven (mail)adres.

Ontvangt u geen bijstand en ontving u ook geen minimaregeling via de gemeente?

Dan zijn uw gegevens niet bij ons bekend. U moet dan een aanvraag indienen bij de gemeente via het aanvraagformulier Energietoeslag dat u vanaf juni 2023 onderaan deze pagina kunt vinden. U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend zenden naar soza@heumen.nl of Gemeente Heumen, t.a.v. Energietoeslag, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. U kunt dat doen tot 1 januari 2024.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig om een aanvraag in te dienen? Informeer dan bij sociale zaken van de gemeente Heumen via soza@heumen.nl of via schuldhulpverlening@heumen.nl. Of bel (024) 358 83 00.