Rusland heeft de gaslevering naar Europa sterk teruggeschroefd. Daardoor rijzen de energiekosten de pan uit. Niet alleen gas, ook elektriciteit werd de afgelopen maanden steeds duurder. Dat voelen we allemaal in onze portemonnee. Tegelijkertijd willen we ook de CO2-uitstoot, die veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele energie zoals olie, steenkool en gas, terugdringen. Dat is beter voor het milieu en helpt om de verandering van het klimaat tegen te gaan. We moeten met andere woorden zuiniger omgaan met ons energieverbruik. Minder gas en olie betekent een lagere energierekening én een bijdrage aan een duurzame samenleving.

Wat kunt u doen?

Als huiseigenaar wilt u graag prettig en energiezuinig wonen. Een belangrijke stap om dat te bereiken is door uw huis goed te isoleren. Ook het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp om duurzame energie op te wekken bieden een uitstekend alternatief. Goed voor het milieu én voor de portemonnee.
Veel woningeigenaren willen hun woning wel aanpakken, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen: Welke maatregelen hebben het meeste effect, wat kan ik zelf doen en welke aannemer heeft überhaupt tijd? En heeft het zin om voor bepaalde maatregelen een gezamenlijke offerte aan te vragen met meerdere buren? 

Informatieavonden

De gemeente Heumen wil woningeigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom organiseren we dit najaar verschillende informatieavonden. De eerste staat gepland op maandag 3 oktober in het Verenigingsgebouw de Terp in Heumen. Op deze avond zullen een energieadviseur, een medewerker van het Regionale Energieloket en een medewerker van de gemeente een toelichting geven op de stappen die u kunt zetten. Onze wethouder duurzaamheid zal u op deze avond welkom heten.

Maandag 3 oktober
19.30 – 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Verenigingsgebouw De Terp, Dorpstraat 21, Heumen

Aanmelden

Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers we op deze informatieavond kunnen verwachten, is het prettig als u zich aanmeldt (via duurzaam@heumen.nl). Aanmelden is niet verplicht.
Uiteraard is er ook op www.heumen.nl/duurzaamheid veel informatie te vinden.
Wij hopen u op deze avond te mogen ontmoeten. Mocht u 3 oktober verhinderd zijn, dan kunt u ook op een van de andere bijeenkomsten binnen de gemeente Heumen terecht. Een overzicht van alle avonden vindt u op de pagina Energie in de Wijk / het Dorp