De gemeenten Heumen, Berg en Dal en Mook en Middelaar zijn per 1 maart 2021 gestart met een formulierenbrigade. Deze organisatie helpt inwoners bij het invullen van formulieren om te voorkomen dat ze allerlei regelingen en vergoedingen mislopen.

Wat voor soort hulp?

De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor het aanvragen van een vergoeding voor sport of lidmaatschap. Bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (Munitax en BSR). 

De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe opgelost moet kunnen worden met één afspraak. Hebt u meer begeleiding nodig, dan wordt u doorverwezen naar andere hulpverlening.

Hulp bij aanvragen kwijtschelding of betaling in termijnen?

Zeker nu de aanslagen van Munitax en BSR over 2021 zijn verstuurd, biedt de formulierenbrigade een hulplijn voor iedereen die het moeilijk vindt om kwijtschelding of om betaling in termijnen te regelen. Als u formulieren niet of niet goed kunt invullen, loopt u allerlei regelingen of geldbedragen mis. Er kunnen dan financiële problemen ontstaan. De formulierenbrigade kan helpen om dit te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.regionaleformulierenbrigade.nl of maak telefonisch een afspraak via 06 13 08 17 34.