Vorige week berichtten wij dat de nieuwe gemeentegids huis-aan-huis verspreid was. Helaas krijgen we van veel inwoners de klacht dat zij de gemeentegids niet ontvangen hebben. We hebben deze klachten neergelegd bij de verspreider van de gemeentegids en deze week sturen we de gids op aan inwoners die daarom gevraagd hebben.

Dankzij enkele oplettende inwoners blijkt dat de gids niet bezorgd is bij adressen met een JA/NEE-sticker, terwijl dit wel uitdrukkelijk was afgesproken met de bezorgers van de gids. Uiteraard zijn we hier erg teleurgesteld over en we hebben afgesproken met de verspreider dat zij alsnog op alle adressen met een JA/NEE-sticker de gemeentegids gaan bezorgen.