Nu al iets op de website over de gemeenteraadsverkiezingen? Die zijn toch pas volgend jaar, in 2022? Dat klopt. Op 16 maart om precies te zijn. Dat is het sneller dan je denkt. En als er een moment is om als inwoner je stem te kunnen laten horen is het dan wel! Uiteraard gaan we u de komende periode regelmatig informeren over deze verkiezingen en vooral oproepen om uw stem uit te brengen. 

Wie zitten er eigenlijk in die gemeenteraad? Gemeenteraadsleden en commissieleden zijn inwoners van onze gemeente die hun ideeën en opvattingen hoe onze gemeente bestuurd moet worden en wat er gedaan moet worden, willen verwezenlijken door mee te praten én te beslissen in ons hoogste gemeentelijke orgaan. Daarom zijn die verkiezingen ook zo belangrijk want díe bepalen wie er in die raad mag plaatsnemen. Voor dat alle politieke argumenten in de verkiezingscampagne aan bod komen, hebben we alle politieke partijen gevraagd om aan een raads- of commissielid te vragen om antwoord te geven op de vraag waarom hij/zij het belangrijk/fijn vindt om raads- of commissielid in onze gemeente te zijn. Vandaag trappen de fracties van het CDA en DGH af. De andere partijen volgen de komende weken.

Desiree Verkaaik, commissielid CDA

“De maatschappij, dat ben jij. Een zin die we allemaal wel kennen. Dat betekent dat wij niet alleen samen leven maar ook samen moeten bouwen aan ons eigen stukje maatschappij. Bijvoorbeeld als commissielid bij je eigen gemeente. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het belangrijk vind dat we wonen en bewegen in een prettige, gezonde gemeente waarin oog is voor iedereen. In het ‘grote’ Malden én in de kleine kernen. Als ik eraan mee kan werken dat onze gemeente gezond de toekomst in kan, dan is mijn bijdrage geslaagd!”

Marcel Hermens, aspirant raadslid DGH

“Gedurende de 20 jaar die ik in Malden woon, is bij mij de belangstelling voor lokale ontwikkelingen gegroeid. Onderwerpen die in de dagelijkse praktijk van wonen en werken in onze mooie gemeente steeds weer terugkomen. Juist het contact met bewoners, het actief meepraten daarover en samen tot besluiten te komen, is waar ik als aspirant raadslid voor DGH, graag aan bij wil dragen. Meebeslissen aan veranderingen voor de toekomst, maar ook behoud van wat goed is.”