De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. De GGD’en brengen daarom de gevolgen van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn in kaart. In december 2021 is de jongerenmonitor voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar afgenomen. Daarin is onderzocht wat de coronacrisis met deze doelgroep heeft gedaan. In dit bericht delen wij kort de resultaten met u.

De vragenlijst voor jongeren had verschillende thema’s, waaronder eenzaamheid, psychosociale problematiek, hoe gelukkig iemand zich voelt en of het gebruik van alcohol en drugs is toegenomen. 1/3 van de jongeren geeft aan soms of vaak eenzaam te zijn geweest. Bovendien is de psychosociale problematiek harder gestegen tussen 2019 en 2021 in onze gemeente dan gemiddeld in de regio. Goed om te weten is dat bijna de helft van de jongeren in deze leeftijd uit onze gemeente heeft gereageerd op de enquête. 

Algemene boodschap uit het onderzoek

Het grootste deel van de jongeren zal goed door de coronaperiode komen. Maar jongeren die al vóór de coronaperiode in kwetsbare omstandigheden zaten, hebben het nu extra moeilijk. Alle resultaten vindt u in deze grafiek.

Wat doet onze gemeente voor jongeren en ouders?

Sinds kort is het nieuwe jongerencentrum ‘The Basement’ geopend in Malden. Alle jongeren uit onze gemeente zijn daar van harte welkom!  Voor de jongeren die het nu extra moeilijk hebben heeft onze gemeente ook nog andere faciliteiten. Zo zijn onze jongerenwerkers van Synthese ook coaches, waar jongeren individueel terecht kunnen. Zijn er vragen over omgaan met gamen, social media, alcohol of drugs dan is daar een speciale coach voor. Verder organiseren we elk najaar een sociale media avond voor ouders, is er in april 2023 weer een interactieve theatervoorstelling net als de voorstelling in gesprek met je puber van afgelopen april voor ouders. 
voor ouders over omgaan met je puber, is er voor jongeren die meer sociale contacten willen ‘Join Us’ en hebben we nauw contact met de medewerkers van buurtgezinnen. Wilt u contact met onze jongerenwerkers? Bel dan Wim Lange op: 06 – 40 63 26 75.

Onderzoek voor Jongvolwassenen

Ook voor de doelgroep Jongvolwassenen (16-25 jaar) is een landelijk onderzoek opgezet. Tot en met half juli 2022 hebben zij de kans om de online vragenlijst in te vullen. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Ga naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst. Op www.ggdgz.nl/jongvolwassenenmonitor staat meer informatie over het onderzoek.