In opdracht van onze gemeente vinden er rioolwerkzaamheden plaats in de woonkernen Nederasselt, Overasselt en de bomenwijk in Malden. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma A. Weijers.

Op verschillende plaatsen in de bovengenoemde kernen vinden er kleine reparatiewerkzaamheden plaats. Het gaat veelal om breuken of wortelingroei in de aansluitingen op het hoofdriool. De werkzaamheden worden meestal met een kleine graafmachine uitgevoerd en duren vaak niet langer dan een halve werkdag.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn reeds gestart en duren tot eind oktober. Tussen ± 7.00 uur en 18.00 kunt u de graafploeg van de firma A. Weijers in de wijk tegenkomen. Een planning per straat vindt u onder aan deze pagina.

Wat merkt u hiervan?

De weg of het plantsoen zal plaatselijk worden geopend en veelal dezelfde dag weer worden gedicht. In enkele gevallen is doorgaand rijverkeer voor auto, fiets, of voetganger ter plaatse niet mogelijk. U zult in die gevallen elders moeten parkeren of even moeten omlopen. Wij vragen u bij het passeren van de graafploeg enige voorzichtigheid in acht te nemen. Plaatselijk worden verkeersmaatregelen genomen en soms parkeerverboden ingesteld. Direct aanwonenden worden vooraf door de aannemer per brief geïnformeerd.