Wij ondersteunen goede ideeën voor uw wijk of dorp zoveel mogelijk met een bijdrage in geld of met hulp bij het vinden van een geschikt fonds. Samen werken aan uw eigen buurt of dorp maakt dat u elkaar kent, dat u zich thuis voelt en dat u iets kunt betekenen voor anderen en dat vinden we als gemeente zeer belangrijk. 

Als u een goed idee heeft helpen wij u graag om dit te uit te voeren. Bij de aanvraag geeft u aan of het of om een zogenaamd ‘vonkje’ of ‘initiatief’ gaat. Een vonkje is een idee dat u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. U krijgt er maximaal € 500 voor. Een initiatief is een idee waar u meer dan € 500 voor nodig heeft en waar u mogelijk hulp van de gemeente bij nodig heeft. Wij vragen u hierbij ook om andere fondsen te benaderen, natuurlijk helpen wij u daarbij. Op onze website: www.heumen.nl/goedidee vindt u tips en adviezen, maar u kunt ook onze dorpsverbinders benaderen. Stuur een e-mail naar: dorpsverbinders@heumen.nl.

Voorbeelden van ideeën

In onze gemeente zijn al mooie ideeën uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de Belevenistuin in Overasselt, maar ook aan het ’t Ruilhuske in Heumen. Daar zijn we trots op! Wilt u nog meer inspiratie opdoen kijk dan op: www.participatiekaart.nl.

Spelregels

Voor de Vonkjes en de Initiatieven gelden enkele spelregels. Zo moet uw idee bijvoorbeeld bijdragen aan het feit dat bewoners prettig samenleven en bewoners in de buurt moeten uw idee steunen. Verder moet het idee binnen een jaar tot een concreet resultaat leiden. U kunt de spelregels vinden op: wwww.heumen.nl/goedidee

Aanvragen

Heeft u een goed idee? Doe mee! U kunt uw Vonkje of Initiatief heel makkelijk indienen via het aanvraagformulier op: www.heumen.nl/goedidee. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst en kennen subsidie toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u uw idee bespreken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator initiatieven van onze gemeente, Fanny van Creij of met de dorpsverbinders (zie contactgegevens hierboven). Fanny belt u op: 14 024. Of stuur haar een e-mail: fvcreij@heumen.nl