Ook dit jaar vergeleken Elsevier Weekblad en Bureau Louter de woonaantrekkelijkheid van alle 352 gemeenten en ruim 4.000 postcodegebieden in Nederland. Het Gelderse Rozendaal is de beste gemeente, gevolgd door Heemstede en Bloemendaal in Noord-Holland. Nieuwkomers in de Top-10 zijn Ameland en Heumen.

Omdat stedelingen andere eisen stellen aan hun woonomgeving dan plattelanders, is voor beide groepen nagegaan in hoeverre alle 4.066 postcodegebieden aansluiten bij hun specifieke wensen. Oostkapelle in Veere blijkt de meest geschikte plek voor plattelanders. En Groningen is de beste plek voor stedelingen.

Speuren naar mogelijke woonplekken

De resultaten van Beste gemeenten 2021 bieden huizenzoekers houvast bij het speuren naar mogelijke woonplekken. De informatie is bovendien interessant voor iedereen die wil weten hoe zijn of haar omgeving ervoor staat ten opzichte van de rest. Daarvoor zijn alle 352 gemeenten vergeleken op bijna honderd punten. De scores zijn verdeeld over 11 onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid. Op www.ewmagazine.nl/bestegemeenten kan voor elke gemeente de positie op de ranglijst worden opgezocht, plus de scores per onderdeel.