Heumenpraatmee gaat stoppen

Heumenpraatmee is een initiatief van de gemeente Heumen. Het platform is in november 2019 als proef gelanceerd. Hiermee willen wij het voor inwoners makkelijker maken om mee te praten over beleid en projecten vanuit de gemeente. In juli 2020 heeft onze Raad besloten om per 1 januari 2022 te stoppen met Heumenpraatmee. Onze gemeente moet een aantal bezuinigingen doorvoeren. Dit heeft onder andere te maken met het te lage budget dat wij - en ook vele andere gemeenten - ontvangen van het rijk, voor onze taken op het gebied van jeugdzorg. We moeten daarom bezuinigen op andere zaken, waaronder het platform Heumenpraatmee.

Periode tot 1 januari 2022

Tot het einde van dit jaar blijft het platform online. Dat wil zeggen dat we in principe geen nieuwe projecten erop plaatsen. Wel blijven de projecten die nog doorlopen online en daarover plaatsen we nieuwe updates. Vanaf januari 2022 worden de gegevens geanonimiseerd en kunt u voor een korte periode alleen nog de website bekijken. Maar het platform is niet meer actief en er worden dus geen updates meer geplaatst. Ook de gegevens van alle gebruikers worden definitief verwijderd. Ga naar Heumenpraatmee

Heb je vragen? 

Voor vragen of opmerkingen neem je contact op met de gemeente Heumen via: heumenpraatmee@heumen.nl