Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet iemand machtigen.

U woont allebei in Heumen: wacht op de stempas

 •  u vult de achterkant van uw stempas in
 •  u en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas
 •  u geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet laten zien.
 • u hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis te komen, u regelt het zelf

U woont in Heumen, de ander woont in een andere gemeente en u wilt niet wachten op de stempas

U wilt een andere kiezer machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt. De andere kiezer moet dan wel een stempas hebben voor dezelfde provincie (Gelderland) en/of hetzelfde waterschap (Rivierenland). U kunt dit online, persoonlijk of schriftelijk doen.

Online

Vanaf 1 februari 2023 kunt u online de machtiging aanvragen.

DigiD linkAanvraag machtiging

Let op:

 • heeft u allebei DigiD? Dan kunt u de aanvraag in elkaars bijzijn afronden
 • heeft u alleen DigiD bij de hand? Dan vult u de aanvraag met DigiD in. Degene die u machtigt vult de verklaring van de gemachtigde (G2) in en ondertekent deze. Deze verklaring moet u bij uw aanvraag uploaden. Dat kan op scherm waar gevraagd wordt: 'Verzoek om bij volmacht te stemmen (Model L8).

Persoonlijk 

U kunt ook op het gemeentehuis komen en de machtiging regelen. Dit kan tot vrijdag 10 maart 17.00 uur. Maak een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken aanvragen machtiging

Schriftelijk 

U kunt de machtiging ook met 2 formulieren aanvragen.

 • u vult het aanvraagformulier machtiging (G1) voor u zelf in
 • u ondertekent het aanvraagformulier machtiging (G1)
 • degene die u machtigt vult de verklaring van de gemachtigde (G2) in en ondertekent deze
 • degene die u machtigt stuurt de verklaring van de gemachtigde (G2) digitaal naar u toe
 • u stuurt het aanvraagformulier machtiging (G1) én de verklaring van de gemachtigde (G2) op naar de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 10 maart 2023. Afgeven op het gemeentehuis kan ook
 • wij sturen een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen

Wat u moet weten

 • De stempas voor de verkiezingen op 15 maart krijgt u uiterlijk op 1 maart 2023
 • Door iemand te machtigen draagt u uw stempas over
 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
 • Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen