Oosterpoort en het college van B&W van gemeente Heumen hebben overeenstemming over de bouw van een appartementencomplex op de locatie Steenhuys in Malden. Het voorstel wordt dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 juli organiseren de gemeente en Oosterpoort een informatie/inloopbijeenkomst voor belangstellenden.

28 sociale huurappartementen

Oosterpoort heeft een plan ontwikkeld met 4 woonlagen en 28 sociale huurappartementen. Dit past goed bij de woningbehoefte van dit moment. Met een andere inrichting van het Kloosterhof achter het Steenhuys kunnen bovendien 8 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
De gemeenteraad moet in het najaar goedkeuring geven om dit plan verder uit te werken. Voordat het aan de raad wordt voorgelegd worden inwoners en betrokken volgers uitgenodigd om een reactie te geven op het plan. De uitkomsten hiervan worden aan de raad gestuurd en zijn onderdeel van de besluitvorming.

Informatiebijeenkomst 6 juli

Op 6 juli is er van 16.00 tot 20.00 uur een informatie/inloopbijeenkomst waarbij Oosterpoort de plannen laat zien en samen met de gemeente vragen beantwoordt. Als u hierbij wilt zijn, of vooraf vragen heeft, neemt u dan contact op met de projectleider van de gemeente: Lydia Termoshuizen, ltermoshuizen@heumen.nl of (06) 301 411 43. Na aanmelding krijgt u informatie hoe de inloop - gezien de dan geldende coronamaatregelen - wordt ingevuld.