Dinsdag 25 juni vergaderen de raads- en commissieleden van onze gemeente in de Integrale commissie over de jaarstukken van 2023 en de kadernota 2025-2028.

Agenda en stukken

De volledige agenda en de stukken van de commissievergadering vindt u op de vergaderkalender van de gemeenteraad bij de datum van de vergadering.

Volgen van de vergadering

De vergadering vindt plaats om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.

U kunt de vergadering ook volgen. Selecteer in de kalender de datum van de vergadering en klik vervolgens op de link naar de uitzending. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina. U kunt de vergadering hier later ook terugkijken.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie of telefonisch op: (024) 358 84 00.