Inwoners in het buitengebied van onze gemeente hebben afgelopen weekend streekeigen bomen en struiken geplant op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze kruiden in en plaatsten ze nestkasten voor vogels, insecten en egels. Zij deden mee aan het project ‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’ van onze gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Afgelopen vrijdag was de uitdeeldag op de parkeerplaats van de sporthal Overasselt en ontvingen 14 deelnemers hun beplanting. René Waas deelde de eerste boom uit aan deelneemster Kim Minderhoud.

De deelnemers hebben afgelopen weekend samen ruim 3500 struiken en 40 (fruit)-bomen geplant. Ook zaaiden ze 400 m2 aan kruidenmengsel voor vlinders en bijen. Daarnaast hingen ze tien nestkasten op voor vogels en vlinders en plaatsten ze ook speciale kasten voor egels. Hiermee geven ze een flinke impuls aan het landschap en de biodiversiteit in het buitengebied van Heumen. Dat is nodig want in het boerenland zijn veel landschapselementen verdwenen en hebben veel dieren het moeilijk. 

Advies voor meer vogels en vlinders op het erf

Adviseur Femke Wolthaus van SLG heeft de deelnemers afgelopen voorjaar en dit najaar bezocht en heeft gekeken waar het eigen terrein landschappelijk versterkt kan worden. Deelnemers kregen advies over laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen en waar je die plant en met welke soorten. Ook kregen zij advies hoe je meer voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten kan maken. Dat kan met inheemse struiken en bomen die een langere periode bloeien of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten. Iedereen kreeg een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs dankzij een subsidie van de provincie Gelderland plantmateriaal, zaaigoed en nestkasten zijn aangeschaft.

Impuls voor landschap en biodiversiteit

Vorig jaar werd dit beplantingsproject ook georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied van Heumen. In totaal hebben 28 deelnemers in 2020 en 2021 samen bijna 10.000 struiken en 150 (fruit)-bomen geplant op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze 1000 m2 aan kruidenmengsel voor vlinders en bijen. Een mooie impuls voor streekeigen landschap en de biodiversiteit!

Meer informatie

Op de website www.landschapsbeheergelderland.nl van SLG is bij het kopje > Kennis en informatie allerlei informatie te vinden zoals informatiebladen over landschapselementen, biodiversiteit op en om het erf en instructiefilmpjes over aanplant en onderhoud van landschapselementen.