Aangifte geboorte

Home > Inwoners > Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

Als een kind geboren is, moet geboorteaangifte worden gedaan in de gemeente waar het kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was.

U kunt de geboorte van uw kind op verschillende manieren aangeven:

Wanneer aangifte doen?

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag
  • geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag
  • geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag
  • geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag
  • geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder;
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie erkenning);
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar dit is niet verplicht.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden