Aangifte geboorte

Home > Inwoners > Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

Als een kind geboren is, moet geboorteaangifte worden gedaan in de gemeente waar het kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was.

U kunt de geboorte van uw kind op verschillende manieren aangeven:

Wanneer aangifte doen?

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

Geboortedag Aangifte uiterlijk
Wanneer aangifte doen?
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder;
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie erkenning);
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar dit is niet verplicht.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden