Aangifte overlijden

Home > Inwoners > Aangifte overlijden

Aangifte overlijden

De aangifte van overlijden wordt meestal verzorgd door de uitvaartverzorger, maar u kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente.

Voor de overlijdensaangifte kunt u:

Er is geen termijn waarbinnen de aangifte van overlijden moet worden gedaan. Wél moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig. Dit is een verklaring afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dit verlof wordt geregeld door de uitvaartondernemer.

De aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente van overlijden. De burgerlijke stand van de gemeente die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de gemeente waar de overledene het laatst woonde.

Akte van overlijden

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van het overlijden. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen. De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt.

Kosten

Het aangeven van een overlijden is gratis. Ook het aanvragen van een uitstel tot begraven of cremeren is gratis.
Een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,15.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden