Actieplan Zorg, Welzijn en Werk

Home > Inwoners > Actieplan Zorg, Welzijn en Werk

Actieplan Zorg, Welzijn en Werk

'Samen sterk'

In gemeente Heumen vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarom hebben we samen met inwoners, professionals, ondernemers en vrijwilligers(organisaties) een actieplan 'Zorg, Welzijn en Werk 2018-2020' opgesteld voor de komende vier jaar. Het actieplan bevat allerlei initiatieven om zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Dat vraagt iets van ons allemaal.

In onderstaande infographic leest u wat er in het actieplan staat (klik op het plaatje voor een vergroting):

Wilt u meer over het volledige actieplan weten, lees dan de transformatieagenda (pdf, 320 kB).

Doe mee

Doet u met ons mee? U kunt bijvoorbeeld actief meedoen door:

  • Vrijwilligerswerk
    Wilt u graag uw talenten en capaciteiten inzetten, andere mensen ontmoeten of gewoon een zinvolle en leuke vrijwilligersklus aanpakken? Geef u dan op voor vrijwilligerswerk in Heumen.
  • Een initiatief in uw wijk of dorp starten
    Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Heb jij samen met anderen een goed initiatief bedacht om de leefbaarheid in buurt, dorp of gemeente te verbeteren? Bij de gemeente Heumen kunt u daar geld of begeleiding voor krijgen via inwonersinitiatieven.
  • Maatje te worden
    Maatjes zijn vrijwilligers die één-op-één gekoppeld zijn aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Er is de komende jaren steeds meer behoefte aan maatjes van jong tot oud. Ook komen er meer maatjesprojecten. Wilt u een maatje voor iemand zijn? Iedereen kan maatje worden.

De komende tijd breiden wij deze pagina verder uit en vindt u meer mogelijkheden om bij te dragen aan een sterker Heumen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden