Algemene Begraafplaats Malden

Home > Inwoners > Algemene Begraafplaats Malden

Algemene Begraafplaats Malden

De gemeente Heumen heeft een begraafplaats in eigendom en beheer en dat is de Algemene Begraafplaats Malden. Op deze pagina vindt u informatie over deze begraafplaats.

Voorwaarden

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van een persoon die:

  • in Heumen woont of heeft gewoond of
  • in Heumen is overleden maar elders heeft gewoond.

Voldoet iemand niet aan één van deze 2 criteria, maar is toch de wens begraven te worden op de Algemene Begraafplaats? Stuur een mail of brief naar de gemeente en geef gemotiveerd aan waarom u dit wilt en wat uw binding is met de gemeente Heumen. 

Mogelijkheden begraven

Op de Algemene Begraafplaats liggen de graven op 3 verschillende velden: het parkdeel, het bosdeel en een uniform deel. Daarnaast is een apart gedeelte beschikbaar voor urngraven en urnenmuren (columbarium). Op de plattegrond en op de foto's van de begraafplaats ziet u hoe de verschillende velden eruit zien. Voor het aanvragen van een graf vult u het aanvraagformulier begraafplaats in en stuur deze naar de gemeente.

Park- of bosdeel

Een graf in het park- of bosdeel kunt u zelf uitzoeken. In een graf kunnen maximaal 2 personen worden begraven. De graven worden voor 30 jaar uitgegeven. U heeft vrijheden bij het plaatsen van grafbedekking; hier zijn voorwaarden aan verbonden en u moet hiervoor een vergunning aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier gedenkteken begraafplaats in en stuur het samen met een tekening naar de gemeente Heumen. Voor deze vergunning betaalt u kosten.

Uniform deel

De graven in het uniforme deel worden in principe in volgorde van ligging uitgegeven. Heeft u een wens om op dit veld zelf een graf uit te zoeken, dan kunt u dit aangeven. Kenmerkend voor het uniforme deel zijn de standaard witte kruizen. Ook de naamplaten hebben een standaard lay-out en –indeling. De graven worden voor 20 of 30 jaar uitgegeven.

Kindergraven

Zowel in het park als op het uniforme deel is een eigen veld aangelegd voor kindergraven. Een graf van een overleden kind kan ook tussen de andere graven liggen.

Een kindergraf in het park of bos wordt voor 30 jaar uitgegeven. Een kindergraf op het uniforme deel wordt voor 20 of 30 jaar uitgegeven.

Op het uniforme deel krijgt een kindergraf een standaard wit kruisje en naamplaatje. In het park- of bosdeel heeft u keuze bij het plaatsen van een graf; hier zijn voorwaarden aan verbonden en u moet hiervoor een vergunning aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier gedenkteken begraafplaats in en stuur het samen met een tekening naar de gemeente Heumen. Voor deze vergunning betaalt u kosten.

Mogelijkheden asbestemming

Op de begraafplaats is een speciaal gedeelte voor het plaatsen van urnen. Dat kan in zogenaamde urngraven of in een urnenmuur.

Urngraf

In een urngraf kunnen maximaal 4 asbussen. Op het urngraf wordt een granieten naamplaat geplaatst. De urngraven worden uitgegeven voor 10 of 20 jaar.

Urnenmuur

Op de begraafplaats zijn 2 urnenmuren met daarin liggende honinggraadvormige elementen. Daarbij staan 3 groepen van 6 staande elementen. In een element passen maximaal 2 asbussen. Het element wordt afgesloten met een granieten naamplaat. Een element wordt uitgegeven voor 5, 10 of 20 jaar.

Verlenging

In het jaar dat het grafrecht verloopt benaderen we de rechthebbende van het graf met de vraag of hij of zij het grafrecht wil verlengen. Verlengen kan met 5 of 10 jaar.

Grafonderhoud

De gemeente verzorgt het algemene onderhoud van de begraafplaats. Ook zorgt zij voor het onderhoud van de witte kruizen en naamplaten op het uniforme deel van de begraafplaats.

Het onderhoud van het graf, de beplanting en/of grafbedekking valt onder verantwoordelijkheid van de nabestaande(n). Ook voor het onderhoud van de gedenktekens  op het park- en bosdeel, zoals het herstellen en schoonhouden zijn de nabestaanden verantwoordelijk.

Kosten

De gemeente brengt kosten in rekening voor begraven. U leest hier de belangrijkste tarieven van de gemeente.

Algemene Begraafplaats Malden

Bezoekadres:

Groesbeekseweg 50
6581 KS  Malden
T 14 024
E heumen@heumen.nl

Openingstijden

Dagelijks tussen zonsopkomst en zonsondergang

Foto's

Foto's begraafplaats

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden